dilluns, 8 de desembre de 2008

Bolonya: ho estem fent be?


La construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), conegut com a Procés de Bolonya, està sent criticat dient que privatitzarà la universitat, que la mercantilitzarà al rebre finançament privat. Per altra part es diu que prioritzarà els estudis tècnics per sobre dels humanístics, que es degradaran els títols o que el preu de les matrícules augmentarà de manera desorbitada. Tanmateix aquesta crítica té un aspecte positiu i és que ha aconseguit mobilitzar als estudiants d'una manera organitzada i fomentar l'esperit crític.

Però que diu La Declaració de Bolonya? Quins son els seus objectius? Principalment Bolonya proposa:
  • Construir un espai europeu d’estudis superiors pel qual els estudiants puguin moure’s en igualtat de condicions i faciliti el treball en xarxa
  • Homologar els estudis en tres nivells, Grau (de quatre anys que substituirà a les diplomatures i llicenciatures), Màster d’especialització (d’un o dos anys) i Doctorat. Totes les carreres han d’estar adaptades pel curs 2010-2011.
  • Fixar un sistema de crèdits que asseguri el mateix esforç en tots els països per obtenir un títol
Que podem fer?
Aquesta reforma universitària presenta una sèrie de temes que fan complexa la seva aplicació i el mon estudiantil es mostra crític amb alguna de les possibles dificultats. Podem apuntar algunes possibles respostes als interrogants existents.
Ha d’haver col•laboració amb les empreses privades. Aquest lligam amb l’empresa ha de permetre millorar la innovació i disposar de més inversió. Però la Universitat pública no pot ser depenent del mon empresarial. Cal assegurar la inversió necessària de les administracions en les universitats públiques amb un pla de millora del finançament universitari.
La igualtat d’oportunitats s’ha d’assegurar establint un sistema adequat de beques i ajuts a l’estudi (matrícules, estudi de llengües, habitatge, viatges) amb uns preus públics assequibles.
S’ha de facilitar l’accés als estudiants que treballin, creant itineraris de dedicació parcial i combinar ensenyaments mixtos, presencials i a distància
Per facilitat la nova forma de treball personal de l’alumne caldrà reduir la ràtio d’alumnes per aula i assegurar la coordinació entre el professorat per tal de no sobrecarregar els estudiants amb treballs i pràctiques
Ara bé, no podem dir que Bolonya afavoreixi els estudis tècnics reduint els humanístics. El que hem de tenir clar, es que no es pot malbaratar el temps ni els diners ni en ciència ni en humanitats, especialment quan parlem de diners públics. L’Educació no es una despesa, és una inversió, però tota inversió ha de produir un rendiment.

No es un camí fàcil i més en un moment de crisi com aquest. Però tot repte implica una oportunitat que cal aprofitar, i situar la nostra universitat i als nostres estudiants, a un nivell de qualitat que ens permeti afrontar els reptes de futur.