diumenge, 18 de gener de 2009

Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) a Rubí


El Tió i els reis ens van portar 12,5 milions d'Euros per inversions a Rubí a través d'una iniciativa del govern estatal de creació d'un Fons Estatal d'Inversió Local, que es coneix com a Pla Zapatero.
Quina sort! Podrem donar un gran impuls a la millora de les escoles de primària, instal·lacions esportives i altres edificis municipals. Es posaran al dia les instal·lacions elèctriques, la calefacció i la fontaneria així com la pintura de les escoles públiques.
També es construirà un nou edifici al davant de l'Ajuntament per serveis municipals i atenció ciutadana.
Però no s'acaba aquí. En quant a vials, s'obrirà el segon carril i s'urbanitzarà el vial que uneix la rotonda de Can Rosés amb la rotonda de la carretera que va a Terrassa. Es millorarà el Carrer Abat Escarré ampliant les voreres i donat prioritat al vianants, es milloraran les voreres i la il·luminació del tram del passeig de la Riera a continuació de la Plaça de la Sardana. S'obrirà un nou vial de connexió del carrer Mallorca amb el carrer Anton de Borja i l'Estatut, urbanitzant la zona on va la nova escola. Es completarà el carrer Segre amb quatre carrils i s'urbanitzarà aquest carrer i les avingudes Astronomia i Comàs i Solà amb noves voreres i il·luminació. A Can Fatjó, completarem i ampliarem algunes voreres i millorarem la il·luminació dels carrers Topaci, Or i Diamant.
Es construiran dos nous parcs. Un amb jocs infantils al voltant de l'Escola Bressol Lluna (entre l'avinguda Olímpíades i el carrer Barcelona) i l'altre a l'antiga bòbila Saltó. També es remodelarà el parc de Ca n'Alzamora, a més d'enderrocar l'antiga nau de Can Sedó.
Respecte a l'enllumenat públic, i per evitar la contaminació lumínica i mediambiental, i per estalvi energètic, es canviaran totes les bombetes de vapor de mercuri a vapor de sodi, es col·locaran reguladors d'intensitat i es canviaran les lluminàries contaminats i/o en mal estat.
I hem de finalitzar totes aquestes obres al 2009, ja que es una de les condicions del FEIL.
Aquestes actuacions seran una ajuda pels treballadors i les empreses relacionades amb el sector de la construcció. I a més, caldrà sumar les altres obres que es duran a terme amb les inversions que ja teníem previstes per aquest any a la nostra ciutat, a través del pressupost municipal.